Gebruikersvoorwaarden

Beveiligde internetomgeving
Alle (persoons)gegevens die u invult op Mijn Syntus geeft u door via een beveiligde internet-omgeving. Deze is herkenbaar aan “https://”  in de adresbalk van uw internetbrowser.

Persoons- en bestelgegevens via Mijn Syntus
U bent verantwoordelijk voor het invullen van de juiste persoons- en/of reizigersaccountgegevens.

Eventuele wijzigingen (e-mailadres, adresgegevens, wachtwoord enzovoort ) dient u zelf te onderhouden als u bent ingelogd op uw account van Mijn Syntus.

Als u een abonnement bestelt via Mijn Syntus dan bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig opgeven van de juiste persoons- en abonnementgegevens, zodat Syntus uw bestelling kan verwerken.

Zie ook: Voorwaarden Vervoerbewijzen.

Mailing
Syntus verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor het behandelen van een klantreactie of abonnementsaanvraag. Door het aanvinken van ‘ja, Syntus mag mij op de hoogte stellen van acties, aantrekkelijke aanbiedingen en reisinformatie’, geeft u Syntus toestemming om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken voor marketing- en onderzoeksdoeleinden.

OV-Chipkaart
In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is bepaald dat onder een persoonsgegeven moet worden verstaan: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Uw reis- en transactiegegevens in combinatie met uw persoonsgegevens mogen wij alleen inzien als u een reactie (vraag, suggestie of opmerking) indient via Mijn Syntus die betrekking heeft op reizen met uw OV-chipkaart bij Syntus. Door het geven van een reactie geeft u toestemming voor het inzien en verifiëren van uw reis- en transactiegegevens. Alleen met het gebruik van deze gegevens kunnen wij beoordelen of u in aanmerking komt voor een vergoeding en de hoogte van die vergoeding.
Persoonsgegevens en reis- en transactiegegevens worden niet aan derden verstrekt.
Syntus verwerkt geen persoonsgegevens betreffende uw OV-chipkaart evenmin als uw reishistorie.

Beantwoording van reacties
Syntus Klantenservice heeft zich ten doel gesteld uw vraag, suggestie, klacht of opmerking binnen drie weken van een inhoudelijk antwoord te voorzien. Als dit onverhoopt niet lukt, dan zullen wij u hierover in elk geval binnen drie weken informeren.

Als wij als vervoerder niet binnen de vastgestelde termijnen hebben geantwoord of als u niet tevreden bent met het antwoord, dan kunt u met uw klacht bij vier instanties terecht:
 

 1. De Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 1511, 3500 BM te Utrecht., telefoon: 088 – 489 00 00
 2. De Geschillencommissie Openbaar Vervoer, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag, telefoon: 070 – 310 53 10
  Het klachtengeld bij de Geschillencommissie Openbaar Vervoer bedraagt € 25,00. De vervoerder moet u het klachtengeld (deels) vergoeden indien u (deels) in het gelijk wordt gesteld.
 3. De civiele rechter. Als u uw klacht wilt voorleggen aan de civiele rechter moet u er wel rekening mee houden dat daar kosten aan zijn verbonden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website Rechtspraak.nl.
 4. Het OV Loket, ombudsman voor beter openbaar vervoer
  Postbus 2132, 3800 CC  Amersfoort
  T 033 – 422 0455
  W www.ovloket.nl

Vergoedingen
Bij het beoordelen van een eventuele vergoeding in verband met een vertraging en/of rituitval kunnen wij uw reiservaring naast ritgegevens of rapportage van onze verkeersleiding leggen om uw (geplande) reis te verifiëren.

Bij het toekennen van een vergoeding en de hoogte daarvan conformeren wij ons aan de Europese Verordening Trein en Europese Verordening Bus.

Account verwijderen
U heeft het recht om een verzoek in te dienen om uw accountgegevens te laten verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via Mijn Syntus of via een schriftelijk verzoek naar afdeling Klantenservice (Postbus 297, 7400 AG Deventer). Bij een schriftelijk verzoek vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen.

Eventueel kunt u ook zelf uw account op non-actief zetten via ‘Mijn accounts’.