8-12-2014

Afbeelding: FD

Reiziger centraal in duurzaam OV

De mobiliteitsbehoefte in Nederland verandert snel. Andere wensen van reizigers en een toenemende zorg voor het milieu vragen om een nieuwe invulling van het openbaar vervoer (OV). Ook de aanbodzijde is sterk in ontwikkeling, mede door het beschikbaar komen van nieuwe technologieën. Mobiliteitsonderneming Syntus brengt die veranderende vraag en nieuwe mogelijkheden samen. Met een vraaggestuurde reizigersbenadering, slimme en effectieve vervoers- en informatienetwerken en duurzame oplossingen. In het belang van mens en milieu.

Vervoer streaming
‘Think like a passenger’ is het credo van Syntus: de reiziger staat centraal. Nu door onder meer marktwerking financieringsstromen allang niet meer vanzelfsprekend zijn en openbaar vervoerbedrijven medeverantwoordelijk zijn voor met name de opbrengsten, is een vraaggestuurde reizigersbenadering essentiëler dan ooit.


De vraag van de reiziger bepaalt het aanbod en de kwaliteit van de dienstverlening, zegt Cees Anker, algemeen directeur van Syntus. "De reiziger wil op een specifiek moment een oplossing voor zijn vervoersbehoefte. Die wordt vaak ter plekke bepaald en ingevuld; het vooraf plannen van een reis behoort steeds meer tot het verleden. Via zijn smartphone kan de reiziger continu bepalen welke mobiliteitsmogelijkheden, zowel binnen het OV als daarbuiten, tot zijn beschikking staan en tegen welke voorwaarden."

'Vervoer streaming' noemt Syntus deze ontwikkeling. De reiziger krijgt niet alleen meer flexibiliteit in keuze van vervoersmogelijkheden en footprint, maar kan bovendien achteraf, op basis van het gebruik, betalen. Een model bekend uit de muziekindustrie. In samenwerking met partners, zoals het GVB en de RET, is Syntus momenteel bezig met het ontwikkelen van diensten op dit gebied. "Op die manier blijft het OV het duurzame én aangename alternatief", aldus Anker.

Positieve footprint 
Syntus neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid en ontwikkelt  diensten met een minimaal verbruik van grondstoffen, energie en ruimte. Anker: "Bij Syntus gaan we verder dan het beperken van milieubelasting door uitstoot. Dankzij het toepassen van concepten als cradle-to-cradle behoort de recyclebare bus zonder uitstoot en opgebouwd uit herwinbare grondstoffen en herbruikbare onderdelen, binnenkort tot de technische mogelijkheden. Verder initiëren we maatregelen die gericht zijn op het zo min mogelijk achterlaten van sporen in het milieu, en streven we zelfs naar een positieve footprint." Syntus werkt hierbij actief samen met diverse partners, zowel op financieel als technologisch gebied. 

Klaar voor de toekomst
Openbaar vervoer staat voor veilig, comfortabel en samen reizen, zowel vanuit (milieu-)kostenoogpunt als in een sociaal-verbindende rol. De behoefte aan mobiliteit blijft bestaan en de vraag van de reiziger staat centraal. Om de continuïteit van het OV te garanderen, is innovatie een harde eis. Syntus bundelt de reizigersstromen, ondersteunt het bewustwordingsproces en werkt proactief samen met partners en opdrachtgevers aan vernieuwende, praktische oplossingen. Dit maakt de dienstverlening van Syntus duurzaam, nu en in de toekomst.

Dit artikel is verschenen in de bijlage ‘duurzame mobiliteit’ bij het financieel Dagblad dinsdag 25 november 2014.