Privacyverklaring

Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Wij gebruiken deze persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden omschreven. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld. 

Doeleinden persoonsgegevens
Wij vragen u op onze internetsite in de volgende gevallen naar uw persoonsgegevens:
- bij het bestelformulier voor diverse vervoerbewijzen
- bij de online verkoop van abonnementen via Mijn Syntus 
- bij onze online klantenservice als u een verloren voorwerp of een reactie meldt

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de bovenstaande doeleinden. Wij stellen in geen enkel geval uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Wij zijn soms bij wet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook aan deze wettelijke verplichting houden en aan de eisen zoals deze in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld.
 
Klikgedrag
Wij kunnen (indirect) informatie verzamelen over het gebruik van deze internetsite, zoals de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessies. Door het analyseren van deze gegevens kunnen wij de inrichting van de internetsite optimaliseren.
 
Internetsites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door links met onze internetsite zijn verbonden.
 
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom de privacyverklaring regelmatig te lezen.